vahingoittunut


vahingoittunut
xxx
endommagé
cassé

Suomi-ranska sanakirja. 2010.